آموزش گرامر زبان انگلیسی

Hamyar.Grammar

 
مهم ترین بخش در زبان انگلیسی گرامر آن است در این بخش به طور کامل با گرامر آشنا خواهید شد گرامر ها در دسته بندی های مختلف گذاشته شده اند .

گرامر زبان یا همان دستور زبان مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن و درست خواندن و درست صحبت کردن است.