کاربرد ها وقید های زبان انگلیسی

Hamyar.adverb

 
انگلیسی شامل کاربرد ها وقید های مختلفی هست در این بخش با تمامی کابرد ها و قید ها آشنا میشوید

قیدها کلماتی هستند که خصوصیتی در مورد فعل ها، صفات یا قیدهای دیگر را نشان میدهند. آنها نشان میدهند که یک کار چطور انجام می شود، یا یک چیز چطور اتفاق می افتد.