همیار.لیسنینگ

Hamyar.Listening

 
به بخش لیسنینگ سایت همیارزبان خوش آمدید در این بخش درس های لیسنینگ همراه با آزمون برای شما آماده شده اند , باتوجه به سطحی که دارید آموزش را شروع کنید

مهارت Listening یکی از مهم ترین بخش های انگلیسی است و بیشتر افراد در این بخش مشکل دارند شما با گوش دادن فایل های صوتی میتوانید این مشکل را حل کنید

Unit10:Entertainment

۰۵ اسفند ۱۳۹۷

Unit9:The family

۰۵ اسفند ۱۳۹۷

Unit8:Sports and Exercise

۰۵ اسفند ۱۳۹۷

Unit7:Favorites

۰۵ اسفند ۱۳۹۷

Unit6:Jobs

۲۶ بهمن ۱۳۹۷

Unit5:Dates

۲۶ بهمن ۱۳۹۷

Unit4:routines

۲۶ بهمن ۱۳۹۷

Unit3:clothes

۲۵ بهمن ۱۳۹۷

Unit 2:Describing people

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

Unit 1:introductions and Names

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید