همیار.لیسنینگ

Hamyar.Listening

 
به بخش لیسنینگ سایت همیارزبان خوش آمدید در این بخش درس های لیسنینگ همراه با آزمون برای شما آماده شده اند , باتوجه به سطحی که دارید آموزش را شروع کنید

مهارت Listening یکی از مهم ترین بخش های انگلیسی است و بیشتر افراد در این بخش مشکل دارند شما با گوش دادن فایل های صوتی میتوانید این مشکل را حل کنید

Unit10:Entertainment

24 فوریه 2019

Unit9:The family

24 فوریه 2019

Unit8:Sports and Exercise

24 فوریه 2019

Unit7:Favorites

24 فوریه 2019

Unit6:Jobs

15 فوریه 2019

Unit5:Dates

15 فوریه 2019

Unit4:routines

15 فوریه 2019

Unit3:clothes

14 فوریه 2019

Unit 2:Describing people

13 فوریه 2019

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید