همیار.لیسنینگ

Hamyar.Listening

 
به بخش لیسنینگ سایت همیارزبان خوش آمدید در این بخش درس های لیسنینگ همراه با آزمون برای شما آماده شده اند , باتوجه به سطحی که دارید آموزش را شروع کنید

مهارت Listening یکی از مهم ترین بخش های انگلیسی است و بیشتر افراد در این بخش مشکل دارند شما با گوش دادن فایل های صوتی میتوانید این مشکل را حل کنید

unit 10 : keeping fit

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

unit 9 : jobs

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

unit 8 : mishaps

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

unit 7 : Air Travel

۰۲ فروردین ۱۳۹۸

unit 6 : Gifts

۰۲ فروردین ۱۳۹۸

unit 5 :restaurant

۰۱ فروردین ۱۳۹۸

unit 4 :celebration

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

unit 3 :neighbors

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

unit 2 :city transportation

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

unit 1 :the weekend

۲۴ اسفند ۱۳۹۷

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید