همیار.لیسنینگ

Hamyar.Listening

 
به بخش لیسنینگ سایت همیارزبان خوش آمدید در این بخش درس های لیسنینگ همراه با آزمون برای شما آماده شده اند , باتوجه به سطحی که دارید آموزش را شروع کنید

مهارت Listening یکی از مهم ترین بخش های انگلیسی است و بیشتر افراد در این بخش مشکل دارند شما با گوش دادن فایل های صوتی میتوانید این مشکل را حل کنید

unit 10 : keeping fit

10 آوریل 2019

unit 9 : jobs

08 آوریل 2019

unit 8 : mishaps

08 آوریل 2019

unit 7 : Air Travel

22 مارس 2019

unit 6 : Gifts

22 مارس 2019

unit 5 :restaurant

21 مارس 2019

unit 4 :celebration

20 مارس 2019

unit 3 :neighbors

16 مارس 2019

unit 1 :the weekend

15 مارس 2019

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید