همیار.لیسنینگ

Hamyar.Listening

 
به بخش لیسنینگ سایت همیارزبان خوش آمدید در این بخش درس های لیسنینگ همراه با آزمون برای شما آماده شده اند , باتوجه به سطحی که دارید آموزش را شروع کنید

مهارت Listening یکی از مهم ترین بخش های انگلیسی است و بیشتر افراد در این بخش مشکل دارند شما با گوش دادن فایل های صوتی میتوانید این مشکل را حل کنید

unit 10 : Airports

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

unit 9 : touring a city

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

unit8 : phone message

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

unit 7 :Fears

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

unit 6 : movies

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

unit 5 : hotel services

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

unit 4 : shopping problems

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

unit 3 : hobbies and pastimes

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

unit 2 : Invitations

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

Unit 1 : Campus life

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید