اسم ها در زبان انگلیسی

Hamyar.nouns

 
اسم ها در زبان انگلیسی یکی از بخش های مهم گرامر هستند . در این بخش با انواع اسم ها آشنا خواهید شد

انواع اسم در انگلیسی: اسم عام، اسم خاص، اسم مرکب، اسم قابل شمارش، اسم غیر قابل ... در زبان انگلیسی ما انواع مختلفی از اسم ها را مشاهده می کنیم.

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید