گرامر زبان

Hamyar.other

 

در این بخش تعدادی از موضوعات آموزش گرامر است و میتوانید با انتخاب هر کدوم از موضوعات زیر شروع به آموزش دیدن کنید

این بخش یکی از بخش های مهم گرامر است که شامل موضوعات متفاوتی از گرامر است

عبارت های کمی

18 سپتامبر 2019

ضمایر انعکاسی

18 سپتامبر 2019

حرف تعریف معین The

12 سپتامبر 2019

ترتیب صفات

12 سپتامبر 2019

کاربرد would rather

08 سپتامبر 2019

کاربرد مصدر

22 آگوست 2019

صفت عالی(superlative)

17 آگوست 2019

صفت (adjective)

17 آگوست 2019