گرامر زبان

Hamyar.other

 

در این بخش تعدادی از موضوعات آموزش گرامر است و میتوانید با انتخاب هر کدوم از موضوعات زیر شروع به آموزش دیدن کنید

این بخش یکی از بخش های مهم گرامر است که شامل موضوعات متفاوتی از گرامر است

کاربرد Let’s

21 مارس 2019

کاربرد should

14 مارس 2019

کلمات اشاره

24 فوریه 2019