ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی

18th سپتامبر, 2019

-1
Loading...

ضمایر انعکاسی مستقیما با فاعل و مفعول سر و کار دارد و ضمایر انعکاسی با فاعل جمله مطابقت دارند.

 

اگر فاعل و مفعول یک جمله یک شخص باشد حتما از ضمایر انعکاسی استفاده می شود.

Be careful with that knife. You might cut yourself.

 

مراقب ان چاقو باشید. ممکن است خودتان را زخم کنید.

 

تمامی ضمایر انعکاسی را در جدول پایین مورد بررسی قرار می دهیم.

جمع ها Plural مفرد singular
خودمان ourselves خودم myself
    خودت yourself
خودتان yourselves خودش(مذکر) himself
    خودش(مونث) herself
خودشان themselves خودش(خنثی) itself

یک نکته را در نظر داشته باشید که اگر مفعول غیر شخصی داشته باشیم و قبل از مفعول شخصی بیاید باید با توجه  به نوع فعل از حروف اضافه for یا to استفاده کنیم.

 

I made a soup for myself

من برای خودم سوپ درست کردم.

 

چند نکته بسیار مهم درباره ی ضمایر انعکاسی:

 

نکته اول

 

اگر بعد از فعل ضمیر انعکاسی بیاید از حرف اضافه استفاده نمی شود.

I cared myself.

من از خودم مراقبت کردم.

 

نکته دوم

اگر در جمله مفعول داشته باشیم و ضمیر انعکاسی بعد از ان بیاید از حروف اضافه استفاده می کنیم.

She will buy a piano for herself.

او برای خودش یک پیانو خواهد خرید.

 

نکته سوم

اگر ضمیرتاکیدی بعد از مفعول جمله بیاید بدون حرف اضافه بکار می رود.

Ali shot the ball himself.

علی خودش توپ را شوت کرد.

 

نکته چهارم

 

اگر حرف اضافه with در جمله بیاید از ضمایر مفعولی باید استفاده کنیم نه از ضمایر تاکیدی/ انعکاسی.

Ali came with me.

علی با من آمد.

 

نکته پنجم

 

اگر بخوایم بر تنهایی انجام دادن کاری تاکید کنیم کافیست قبل از ضمیر انعکاسی از حرف اضافه by استفاده کنیم.

She lives by herself.

او به تنهایی زندگی می کند.

 

 

 

 

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *