عبارت های کمی

عبارت های کمی

18th سپتامبر, 2019

0
Loading...

در زبان انگلیسی برای اینکه بخواهیم مقدار و کمیت یک چیزی را نشان دهیم عبارت های مختلفی وجود دارند که با توجه به قواعد زبان انگلیسی هر کدام در موقعیت خاصی بکار می روند.

این عبارت ها را با هم مرور می کنیم:

 

Much ,Many ,Some ,Any ,a little ,Little ,a few ,Few ,a lot of

 

بخش اول

 

در بخش اول به بررسی Many,Much می پردازیم:

 

این دو کلمه برای شمارش اعداد بکار می روند و Many به معنای زیاد است و برای اسامی جمع بکار می رود.Much  دقیقا هم معنی Many است ولی با این تفاوت که برای اسامی جمع غیر قابل شمارش بکار می رود. به چند مثال زیر توجه کنید:

 

Many:

 

There aren’t many apples on the table.

تعداد زیادی سیب روی میز نیست.

How many people came to the party?

چند نفر به مهمانی آمدند؟

Much:

How much money do you have?

چقدر پول داری؟

There is much interest in learning English around the world.

علاقه زیادی به یادگیری زبان انگلیسی در سراسر جهان وجود دارد.

 

نکته:

 

معمولا Many , Much بیشتر برای جملات سوالی و منفی بکار می روند و بهتر است برای جملات عادی از lots of , a lots of و کلمات مشابه دیگر استفاده کنید. هر دو برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بکار می روند.

There is a lot of water in that jar.

در آن کوزه آب زیادی وجود دارد.

He’s got lots of friends in London.

او دوستان زیادی در لندن دارد.

 

نکته:

Lots of ,a lot of aهر دو می توانند برای کلمات مفرد و جمع بکار روند با این تفاوت که برای کلمات مفرد در حالت غیر قابل شمارش استفاده می شود. توجه داشته باشید a lot of  با فعل جمع اگر بیاید فعل هم بصورت جمع می آید و اگر a lots of با کلمه مفرد غیر قابل شمارش بیاید فعل ان هم بصورت مفرد صرف می شود.

 

 

 

نکته:

Much , many برای جملات عامیانه تر بکار می روند و بهتر است برای جملات رسمی از a large number of , a great deal of استفاده می شود.

 

اسم جمع(قابل شمارش) + a large number of
اسم مفرد(غیر قابل شمارش) + a great deal of

 

 

 

 

 

بخش دوم

در این بخش به بررسی Little, A Little می پردازیم:

 

A Little به معنی (کمی) و معادل کلمه Some می باشد و Little به معنی (اندک)  معادل

 

Not much می باشد و برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می روند.

 

There is a little sugar in my coffee.

کمی شکر در قهوه من وجود دارد.

I have little money to spend.

من پول کمی برای خرج کردن دارم.

 

بخش سوم

A few , few به ترتیب به معنای (کمی) و (اندک ، کم) می باشند. A few معادل some و few معادل not many می باشند. با توجه به جمله ممکن است معنای مثبت و یا منفی داشته باشند. به دو مثال زیر توجه کنید:

 

He has a few friends in New York.

او در نیویورک چند دوست دارد.

He has few students in his class.

او در کلاس خود دانش آموزان کمی دارد.

 

نکته:

 

The few برای جملات مثبت بکار می رود.

It happened in the few days before the meteor shower.

این اتفاق در چند روز قبل از بارش شهاب سنگ رخ داده است.

 

نکته:

 

Only a few  حالت منفی دارد و نشان دهنده مقدار و تعداد کم و اندک است.

Only a few friends came to his party yesterday.

دیروز فقط چند دوست به مهمانی او آمدند.

 

 

بخش سوم

Some , Any

 

اگر بخواهیم در یک جمله مقدار نا معینی از چیز های قابل و غیر قابل شمارش را بکار ببریم باید از Some که به معنای (مقداری) است را استفاده کنیم.

Some bread

مقداری پنیر

Some milk

مقداری شیر

Some books

تعدادی کتاب

Some pens

تعدادی خودکار

 

نکته:

اگر بدونیم سوالی که داریم می پرسیم احتمالا با پاسخی مثبت مواجه می شه می توانیم از some در جمله پرسشی استفاده کنیم.

Can i borrow some money?

آیا می توانم مقداری پول قرض بگیرم؟

نکته:

 

به این نکته توجه کنید که some و مشتقاتش برای جملات مثبت بکار می روند.

We bought some coffee

مقداری قهوه خریدیم.

 

حالا قطعا براتون سوال پیش اومده کخ مشتقات some یعنی چی؟ در پایین با مشتقات some اشنا می شویم.

Someone کسی ، شخصی
Somebody کسی
Somewhere جایی
something چیزی

 

Someone knocked at the door.

شخصی در را کوبید.

 

We need somebody who can work nights and weekends.

به کسی احتیاج داریم که بتواند شبها و آخر هفته کار کند.

 

She lives somewhere in the city.

او در جایی از شهر زندگی می کند.

 

You should do something about the problem.

شما باید کاری در مورد مشکل انجام دهید.

 

نکته:

اگر some  با کلمه مفرد غیر قابل شمارش بکار برود معمولا بیانگر رنجش و عدم رضایت از وضع موجود می باشد.

There must be some job I could do

باید یک کاری باشد که من بتوانم انجام دهم.

 

Any به معنای (هیچ) در جملات سوالی و منفی بکار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

We don’t have any olives

ما هیچ گونه زیتونی نداریم.

 

Do you have any wrapping paper?

آیا کاغذ بسته بندی دارید؟

 

مشتقات any به مانند کلمه ی اصلی برای جملا پرسشی و منفی بکار میروند در ادامه با مشتقات این کلمه اشنا خواهیم شد.

Anybody هیچ کس ، کسی
Anything هیچ چیز ، چیزی
Anywhere هیچ جا ، جایی
Anyone هیچ کس ، کسی

 

نکته:

اگر any در جمله ای مثبت به همراه اسامی قابل شمارش مفرد بیاید (هر) معنی می شود و زمانی بکار می رود که می خواهیم درباره ی فرد یا چیزی در یک سیستم  صحبت کنیم.

Is there anyone at home?

آیا کسی در خانه هست؟

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *