عبارت های کمی

عبارت های کمی

18th سپتامبر, 2019

+9
Loading...

در زبان انگلیسی برای اینکه بخواهیم مقدار و کمیت یک چیزی را نشان دهیم عبارت های مختلفی وجود دارند که با توجه به قواعد زبان انگلیسی هر کدام در موقعیت خاصی بکار می روند.

این عبارت ها (quantifiers)را با هم مرور می کنیم:

 

Much ,Many ,Some ,Any ,a little ,Little ,a few ,Few ,a lot of

 

 مثال :

.There are a few vacant seats in this room

تعدادی صندلی خالی در اتاق وجود دارد.

 

.He has a little money

او کمی پول دارد.

 

بخش اول

 

در بخش اول به بررسی Many,Much می پردازیم:

 

این دو کلمه برای شمارش اعداد بکار می روند و Many به معنای زیاد است و برای اسامی جمع بکار می رود.Much  دقیقا هم معنی Many است ولی با این تفاوت که برای اسامی جمع غیر قابل شمارش بکار می رود. به چند مثال زیر توجه کنید:

 

Many:

.There are many apples on the table

تعداد زیادی سیب روی میز هست

 

؟How many people came to the party

چند نفر به مهمانی آمدند؟

 

.There are many students in this school

دانش آموزان زیادی در این مدرسه هستند.

 

Much:

؟How much money do you have

چقدر پول داری؟

 

.There is much interest in learning English around the world

علاقه زیادی به یادگیری زبان انگلیسی در سراسر جهان وجود دارد.

 

نکته:

معمولا Many , Much بیشتر برای جملات سوالی و منفی بکار می روند و بهتر است برای جملات عادی از lots of , a lots of و کلمات مشابه دیگر استفاده کنید. هر دو برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بکار می روند.

.There is a lot of water in that jar

در آن کوزه آب زیادی وجود دارد.

 

.He’s got lots of friends in London

او دوستان زیادی در لندن دارد.

 

نکته:

Lots of ,a lot of aهر دو می توانند برای کلمات مفرد و جمع بکار روند با این تفاوت که برای کلمات مفرد در حالت غیر قابل شمارش استفاده می شود. توجه داشته باشید a lot of  با فعل جمع اگر بیاید فعل هم بصورت جمع می آید و اگر a lots of با کلمه مفرد غیر قابل شمارش بیاید فعل ان هم بصورت مفرد صرف می شود.

 

 

 

نکته:

Much , many برای جملات عامیانه تر بکار می روند و بهتر است برای جملات رسمی از a large number of , a great deal of استفاده می شود.

 

اسم جمع(قابل شمارش) + a large number of
اسم مفرد(غیر قابل شمارش) + a great deal of

 

 

 

 

 

بخش دوم

در این بخش به بررسی Little, A Little می پردازیم:

 

A Little به معنی (کمی) و معادل کلمه Some می باشد و Little به معنی (اندک)  معادل

 

Not much می باشد و برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می روند.

 

.There is a little sugar in my coffee

کمی شکر در قهوه من وجود دارد.

 

.I have little money to spend

من پول کمی برای خرج کردن دارم.

 

بخش سوم

A few , few به ترتیب به معنای (کمی) و (اندک ، کم) می باشند. A few معادل some و few معادل not many می باشند. با توجه به جمله ممکن است معنای مثبت و یا منفی داشته باشند. به دو مثال زیر توجه کنید:

.He has a few friends in New York

او در نیویورک چند دوست دارد.

 

.He has few students in his class

او در کلاس خود دانش آموزان کمی دارد.

 

نکته:

The few برای جملات مثبت بکار می رود.

It happened in the few days before the meteor shower.

این اتفاق در چند روز قبل از بارش شهاب سنگ رخ داده است.

 

نکته:

Only a few  حالت منفی دارد و نشان دهنده مقدار و تعداد کم و اندک است.

Only a few friends came to his party yesterday.

دیروز فقط چند دوست به مهمانی او آمدند.

 

 

بخش چهارم

Some , Any

اگر بخواهیم در یک جمله مقدار نا معینی از چیز های قابل و غیر قابل شمارش را بکار ببریم باید از Some که به معنای (مقداری) است را استفاده کنیم.

Some bread

مقداری پنیر

Some milk

مقداری شیر

Some books

تعدادی کتاب

Some pens

تعدادی خودکار

 

مثال:

.There are some cats in the yard

تعدادی گربه در حیاط هستند.

 

.We need some money

ما مقداری پول لازم دارم. (پول غیر قابل شمارش است)

 

نکته:

اگر بدونیم سوالی که داریم می پرسیم احتمالا با پاسخی مثبت مواجه می شه می توانیم از some در جمله پرسشی استفاده کنیم.

?Can I borrow some money

آیا می توانم مقداری پول قرض بگیرم؟

 

نکته:

به این نکته توجه کنید که some و مشتقاتش برای جملات مثبت بکار می روند.

We bought some coffee

مقداری قهوه خریدیم.

 

حالا قطعا براتون سوال پیش اومده کخ مشتقات some یعنی چی؟ در پایین با مشتقات some اشنا می شویم.

Someone کسی ، شخصی
Somebody کسی
Somewhere جایی
something چیزی

 

.Someone knocked at the door

شخصی در را کوبید.

 

.We need somebody who can work nights and weekends

به کسی احتیاج داریم که بتواند شبها و آخر هفته کار کند.

 

.She lives somewhere in the city

او در جایی از شهر زندگی می کند.

 

.You should do something about the problem

شما باید کاری در مورد مشکل انجام دهید.

 

نکته:

اگر some  با کلمه مفرد غیر قابل شمارش بکار برود معمولا بیانگر رنجش و عدم رضایت از وضع موجود می باشد.

.There must be some job I could do

باید یک کاری باشد که من بتوانم انجام دهم.

 

Any به معنای (هیچ) در جملات سوالی و منفی بکار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

.We don’t have any olives

ما هیچ گونه زیتونی نداریم.

 

?Do you have any wrapping paper

آیا کاغذ بسته بندی دارید؟

 

مشتقات any به مانند کلمه ی اصلی برای جملا پرسشی و منفی بکار میروند در ادامه با مشتقات این کلمه اشنا خواهیم شد.

Anybody هیچ کس ، کسی
Anything هیچ چیز ، چیزی
Anywhere هیچ جا ، جایی
Anyone هیچ کس ، کسی

 

نکته:

اگر any در جمله ای مثبت به همراه اسامی قابل شمارش مفرد بیاید (هر) معنی می شود و زمانی بکار می رود که می خواهیم درباره ی فرد یا چیزی در یک سیستم  صحبت کنیم.

?Is there anyone at home

آیا کسی در خانه هست؟

 

و در آخر :

از جمله کلماتی که در ساخت جمالت سؤالی و غیر سؤالی بکار می رود این سه کلمه می باشد. اگر بخواهیم جمله پرسشی همراه با there

is وare there بسازیم معموال از any و some استفاده می کنیم و اگر بخواهیم جمله غیر پرسشی منفی بسازیم ازsome ،anyو no

استفاده می کنیم و اگر بخواهیم جمله غیر پرسشی مثیت بسازیم از some استفاده می کنیم.بنابرین در جمالت پرسشی، مثبت و منفی از

some؛ در جمالت پرسشی و منفی ازany ؛ و در جمالت منفی ازno ؛ در جمله ای که فعل منفی شودany استفاده می شود و در جمالت

مثبت با معنی منفی از no استفاده می شود. جمله ای که با some سؤالی می شود در صورت دادن جواب منفی با any یا no بیان می شود. مثالهای زیر را ببینید:

فرض کنید ۵ عدد سیب روی میز باشد:

 

.There are five apples on the table

 

?Is there any apple on the table

 

.yes, there are some apples on it

 

.No, there isn’t any apple on the table

 

.No, there is no apple on the table

 

حالا به مثالهای زیر برای یادگیری بیشتر توجه کنید:

من دو تا سیب نیاز دارم = apples two need I

 

she has to eat an orange = بخورد پرتقال یک باید او

 

بعضی از مردها دو تا موبایل داشتند = phones cell two had men some

 

من دو تا شیر را در باغ وحش دیدم = zoo the at lions three saw I

 

من میخواهم یه چند تا کتاب بخرم = books few a buy to want I

 

.She doesn’t have many pens = ندارد خودکار خیلی او

 

?Do you have a lot of plates = دارید؟ بشقاب خیلی

 

آیا او تمایل داره دو تا کتاب نو بخره = books new two buy to like d’She

 

خیلی مردم دوست دارند اینجا بمونند = here stay to like people Many

 

It is 20 Kilometers from here to London = است کیلومتر۲۰ لندن تا اینجا از.

 

و همچنین مثالهایی برای غیر قابل شمارش:

آیا مقداری آب احتیاج داری؟ = ?water some need you Do

 

من مقدار کمی خاک برای خانه مان بردم = house our for soil little a took I

 

He bought a lot of milk for his family = خرید شیر زیادی مقدار اش خانواده برای او

 

Let’s have some cool drink = بخوریم خنک نوشابه مقداری بیا

 

آیا مقداری قهوه میل دارید؟= ?coffee some like you Would

 

من برای صبحانه مقدار کمی نان با مقداری کره خوردم = breakfast for butter some with bread little a ate I

 

من دو کیلو شیر می خواهم = milk of kilos two need

دانلود اپلیکیشن همیارزبان، متفاوت ترین اپلیکیشن آموزش زبان !

برای دریافت لینک دانلود اپلیکیشن همیارزبان شماره خود را وارد نمایید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شماره تماس : 3740 2842 021

بخش ها
مقالات
مجوز ها
logo-samandehi