زمان آینده کامل استمراری Future perfect continuous tense

زمان آینده کامل استمراری Future perfect continuous tense

8th سپتامبر, 2019

+1
Loading...

زمان آینده کامل استمراری Future perfect continuous tense

آینده کامل استمراری بیانگر عملی است که در آینده در زمانی مشخص مستمر و مداوم ادامه پیدا کرده و به پایان رسیده است. تفاوت این زمان با حال کامل ساده در استمرار و تداوم انجام عمل در آینده است. الگوی زیر روش ساخت آینده استمراری را نشان می دهد:

فاعل + will + have + been + فعل ing

 

جمع

مفرد

We will have been playing.

ما مشغول بازی کردن خواهیم بود.

I will have been playing.

من مشغول بازی کردن خواهم بود.

 

You will have been playing.

تو مشغول بازی کردن خواهی بود.

You will have been playing.

شما مشغول بازی کردن خواهید بود.

He will have been playing.

او(مذکر)مشغول بازی کردن خواهد بود.

 

She will have been playing.

او(مونث)مشغول بازی کردن خواهد بود.

They will have been playing.

آن ها مشغول بازی کردن خواهند بود.

It will have been playing.

آن مشغول بازی کردن خواهد بود.

 

 

In November, I will have been working at my company for three years.

در ماه نوامبر ، من به مدت سه سال در شرکت خود کار می کنم.

At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes.

ساعت پنج شب سی دقیقه منتظر خواهم ماند.

طریقه منفی و سوالی کردن زمان آینده کامل استمراری

 

برای منفی کردن زمان آینده کامل استمراری حرف NOT را بعد از will  قرار می دهیم.

 They will not have been swimming since March.

آنها از ماه مارس شنا نخواهند کرد.

He will not have been shopping for four hours.

او چهار ساعت دیگر خرید نخواهد کرد.

 

برای سوالی کردن زمان آینده کامل استمراری باید

 

 

 

 

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *