زمان حال کامل (The Present Perfect)

زمان حال کامل (The Present Perfect)

17th سپتامبر, 2019

+39
Loading...

زمان حال کامل نشان دهنده ی کاری است که در یک زمان نا معین(معمولاً گذشته) اتفاق افتاده است ولی اثر و نتیجه اش هنوز تا زمان حال باقی است.به مثال های زیر دقت کنید:

جوراب هایش کثیف است.       His socks are dirty

او مشغول تمیز کردن جوراب هایش است.  He is cleaning his socks

He has cleaned his socks = (His socks are clean now)

او کفش هایش را تمیز کرده است (= کفش های او اکنون تمیز هستند)

 

مثل درس های قبل اول بررسی کنیم ببینیم در زبان فارسی چطور چنین زمانی رو میسازیم و بعد در زبان انگلیسی بررسیش کنیم.

 

طرز ساختن در زبان فارسی:

 

به حال کامل ، ماضی نقلی هم میگوییم.علامت مصدر را که “ن” است حذف میکنیم و به جای آن “ه” می گذاریم و با الفاظ (ام،ای،است،ایم،اید،اند) ترکیب میکنیم.مثال:

 

رفتن          رفت          رفته ای                                                                    گفتن                گفت               گفته اند

 

طرز ساختن زمان حال کامل(ماضی نقلی) در زبان انگلیسی:

برای ساختن این زمان از فرمول زیر استفاده میکنیم:

شکل سوم فعل + have/has + فاعل

 

یادآوری:

همونطور که میدونید هر فعل دارای سه قسمت زیر است:

 • زمان حال (شکل ساده فعل) مثلا: go
 • زمان گذشته (شکل گذشته فعل) مثلا: went
 • اسم مفعول(شکل سوم فعل) مثلا: gone

و حتما یادتون هست که افعال از نظر نوع صرف شدن به دو دسته تقسیم میشدند:

 • افعال با قاعده(Regular Verbs)
 • افعال بی قاعده(Irregular verbs)

 

اگر فراموش کردید اینجا کلیک کنید.

 

زمان حال کامل برای افعال با قاعده:

 

فوتبال بازی میکنم. I play football(حال ساده)

فوتبال بازی کردم. I played football(گذشته ساده)

فوتبال بازی کرده ام. I have played football(حال کامل)

 

او در لیورپول زندگی می کند. She lives in Liverpool (حال ساده)

او در لیورپول زندگی کرد. She lived in Liverpool (گذشته ساده)

او در لیورپول زندگی کرده است. She has lived in Liverpool (حال کامل)

 

مثال های بیشتر:

من از زمان نوجوانی گیتار زده ام.  I have played the guitar ever since I was a teenager

او پنج سال در این بانک کار کرده است. She has worked in the bank for five years

من این هفته سخت کار کرده ام.          I have worked hard this week

It has rained a lot this year.امسال باران زیاد آمده است.

 

حالا نوبت یادگیری روش ساخت زمان حال کامل برای افعال بی قاعده است:

من باشگاه میروم. (حال ساده)             I go to the gym

من به باشگاه رفتم.(گذشته ساده)        I went to the gym

من به باشگاه رفته ام. (حال کامل)       I have gone to the gym

 

او مرا می بیند. (حال ساده)       She see me

او مرا دید.(گذشته ساده)          She saw me

او مرا دیده است.(حال کامل)     She has seen me

مثال های بیشتر:

They have been married for nearly fifty years.

آنها نزدیک به پنجاه سال است که ازدواج کرده اند.

 

قبلاً آن فیلم را دیده ام.    I have seen that film before

 

He has written three books and he is working on another one.

او سه کتاب نوشته است و در حال کار بر روی کتاب دیگری است.

 

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping.

ترزا در خانه نیست. من فکر می کنم او به خرید رفته است.

 

حال که روش ساختن زمان حال کامل برای هر دو نوع افعال(باقاعده و بی قاعده) را یاد گرفتیم برای مرور بطور کامل فعل to play (بازی کردن) را در زمان حال کامل صرف میکنیم:

 

 

Singular مفرد Plural
I have played. بازی کرده ام. We have played. کار کرده ایم.
You have played. بازی کرده ای. You have played. کار کرده ای.
He has played. بازی کرده است.
She has played. بازی کرده است. They have played. کار کرده اند.
It has played. بازی کرده است.

 

نکته: فعل کمکی has  فقط در سوم شخص مفرد (she,he,it) به کار میرود.

 

شکل خلاصه شده افعال:

برای راحتی در گفتار و نوشتار میتونیم افعال را به صورت زیر خلاصه کنیم:

He has = He’s I have = I’ve
It has = It’s You have = you’ve
They have = They’ve We have = We’ve

 

نحوه منفی کردن زمان حال کامل:

منفی کردن زمان حال ساده خیلی آسونه! کلا در زبان انگلیسی منفی کردن خیلی کاره راحتیه.

کافیه not را بعد از have یا has قرار دهیم.مثال:

آن ها سال ها اینجا زندگی کرده اند.           They’ve lived here for years

آن ها سال ها اینجا زندگی نکرده اند.          They haven’t (have not) lived here for years

نحوه سوالی کردن زمان حال ساده:

 

برای سوالی کردن زمان حال کامل کافیه have/has را در اول جمله قرار دهیم.

آن ها سال ها اینجا زندگی کردند.             They’ve lived here for years

آیا آن ها سال ها اینجا زندگی کردند؟   ?  Have they lived here for years

موارد استفاده زمان حال کامل(ماضی نقلی):

 • حتما براتون سوال پیش اومده که چرا هم حال ساده بهش میگن و هم ماضی نقلی؟! آخر کدومه حال یا گذشته؟

خب زمان حال کامل ترکیبی از زمان های گذشته و حال است و ارتباط قوی ای بین این دو زمان ایجاد میکند و در مکالمات،نامه ها،روزنامه ها و گزارشات مخابراتی به کار میرود.

 • برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دارد از زمان حال کامل استفاده میشه.مثال:

 

Ali has taught English for 3 years.

علی سه سال انگلیسی تدریس کرده است.(هنوز هم تدریس میکند)

 

I have studied since nine o’clock.من از ساعت ۹ تا الان مطالعه کرده ام.

 

نکته:

 

for بیان کننده ی طول زمان انجام کار است ولی since بیانگر مبدا زمان(شروع آن کار) است.

 • وقتی زمان حال کامل را با just (الان،تازه) برای بیان عملی به کار میبریم بیانگر عملی است که چند لحظه پیش انجام شده است.

محل قرارگیری just بعد از have/has است.

امین همین الان آمد. Amin has just come

 

-علی کجاست؟      ? Where is Ali

– او همین الان بیرون رفت. He has just gone out

 

 • برای نشان دادن تعداد دفعات انجام یک عممل از زمان حال کامل استفاده میشود.

تام دوبار تنیس بازی کرده است.     Tom has played tennis twice

من او را یک بار دیده ام.   I’ve seen her once

 • برای بیان کاری که در گذشته انجام شده اما باز هم احتمال وقوع دارد از زمان حال کامل استفاده می کنیم.

آن ها در آن جنگل شیر دیده اند.(ممکنه باز هم ببینند) They have seen lion in that forest

 

 

 • عبارت های قیدی زیر که به معنی “تاکنون” هستند معرف زمان حال کامل هستند:
so far till now until now up  to now up to  day

ما اکنون شش درس یاد گرفته ایم. .We have learned six lessons so far

تا کنون هرگز پیتزا نخورده ام.         Until now I have never eaten pizza

 • با قید های زیر زمان حال کامل به کار میرود.
اخیراً recently اخیراً lately
تا به حال ever هنوز yet
هرگز ، هیچ وقت never همین الان،تاحالا،قبلاً already

 

مثال ها:

اخیراً او را ندیده ام.           I haven’t seen her recently

آیا تاکنون به تهران رفته ای؟     ? Have you ever been to Tehran

نکات:

الف) yet در آخر جمله جملات منفی یا سوالی قرار میگیرد:

هنوز علی تلفن نزده است؟   ? Has Ali telephoned yet

 • ever قبل از اسم مفعول(قسمت سوم فعل) و بعد از have/has به کار میرود:

آیا تاکنون در یک هواپیما بوده ای؟      ? Have you ever been in a Airplane

 • already معمولا در جمله های مثبت به کار میرود و یادتون باشه که همیشه بعد از have/has قرار میگیرد.

 

 • برخی از قید های زمان هستند که دلالت بر تمام نشدن کاری دارند مثل (today امروز ، This week این هفته) و … با این کلمات در جمله حال کامل به کار میرود. مثال :

این هفته پارسا را دیده ای؟   ?  Have you seen Parsa this week

 

نکات:

 

نکته اول) زمان حال کامل با فرمول زیر نیز به کار میرود:

 

زمان گذشته ساده + فاعل + since + زمان حال کامل

مثال:

 

I haven’t seen Sara since she left the city.

از زمانی که سارا شهر را ترک کرد او را ندیده ام.

 

نکته دوم) فرمول زیر هم برای حال کامل و هم برای گذشته ساده کاربرد داره:

 

گذشته ساده یا حال کامل+ since + قید زمان + it is

 

مثال:

 

آخرین بار سه سال پیش میترا را دیدم.(باگذشته ساده)         It is three years since I saw Mitra

سه سال است که میترا را ندیده ام.(با حال کامل)       It is three years since I have seen Mitra

نکته سوم)  حال کاممل را با الگوی زیر هم استفاده  می کنند:

حال کامل +since+ ing

since going to London, She hasn’t called me.

از وقتی که به لندن رفته است به من زنگ نزده است.

نکته چهارم)  به عنوان آخرین نکته به دو فرمول زیر هم دقت کنید(قول میدم آخریشه 🙂 )

قید زمان + since + last

قید زمان+ for + the last

Mohsen has been here since last month.

از ماه پیش اینجا هستم.(هنوز یک ماه تمام نشده است)

Mohsen has been here for the last month.

یک ماه است که اینجا هستم (یک ماه کامل شده است)

خسته نباشید 🙂

دانلود اپلیکیشن همیارزبان، متفاوت ترین اپلیکیشن آموزش زبان !

برای دریافت لینک دانلود اپلیکیشن همیارزبان شماره خود را وارد نمایید :

بازخورد و سوالات(3 دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شماره تماس : 3740 2842 021

بخش ها
مقالات
مجوز ها
logo-samandehi
تمامي حقوق محفوظ است