صفر تا صد زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense)

صفر تا صد زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense)

زمان‌ها از جمله هم ترین بخش گرامر  زبان انگلیسی هستند؛ و برای اینکه بتوانید جملات معنی دار انگلیسی بسازید لازم است که گرامر حال ساده و سایر زمان‌ها را به خوبی یاد بگیرید و استفاده کنید.

جدول محتوایی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادگیری زبان انگلیسی شناخت گرامر و نحوه استفاده از آن است. در واقع این گرامر است که به زبان آموزان کمک می‌کند تا چند کلمه که شامل اسم، فعلاً و... هستند را کنار هم قرار دهد؛ و یک جمله معنی‌دار و قابل فهم بسازد.

 

 

زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense)، یکی از کاربردی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های گرامر است. از این دستورالعمل برای بیان کردن و توضیح دادن وقایعی که در حال حاضر رخ داده استفاده می‌شود. همچنین، در صورتی که یک کار به طور مداوم انجام شود و به عنوان روتین زندگی شناخته شود نیز این گرامر زمان حال ساده است که برای ساختن جملات به کار می‌رود.

 

 

 برای اینکه بتوانید این دستورالعمل را یاد بگیرید؛ و جملاتتان را با ساختار درست بسازید، همیارزبان همه نکات مهمی که درباره گرامر حال ساده انگلیسی و نحوه استفاده از این گرامر وجود دارد را برایتان ارائه کرده است.

 

کاربردهای زمان حال ساده انگلیسی

 

برای اینکه بتوانید از گرامرهای انگلیسی به درستی استفاده کنید، لازم است که کاربردهای زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) را بشناسید. در ادامه مواردی که می‌توانید از این گرامر استفاده کنید را ارائه کرده‌ایم. 

 

 

1) بیان کردن افکار و احساسات

 

 وقتی در مورد چیزی فکر می‌کنید و نیاز دارید که درباره آن صحبت کنید، یا اینکه احساساتی شده‌اید و می‌خواهید احساساتتان را بیان کنید می‌توانید از گرامر حال ساده انگلیسی استفاده کنید.

 

 

.I love it

من آن را دوست دارم.

.I think so

من هم همین طور فکر می‌کنم.

 

2) برای بیان حالات و حقایق

 

اگر قصد دارید درباره حقیقت یا واقعیتی صحبت کنید، لازم است که از زمان حال ساده استفاده کنید. همچنین برای بیان حالاتی مانند پرواز کردن، دویدن و... نیز از این زمان در انگلیسی استفاده می‌شود.

 

 

.We live near the village

ما نزدیک دهکده زندگی می‌کنیم.

 

.I understand the situation

من شرایط را درک می‌کنم.

 

.Owl fly

جغد پرواز می‌کند.

 

3) فعالیت‌های روتین و منظم

 

اگر کاری را به طور مرتب و روتین تکرار می‌کنید و انجام دادن آن برایتان عادت شده است، باید زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) را برای صحبت کردن در مورد آن استفاده کنید.

 

 

.I eat breakfast at 8:00

من ساعت 8 صبحانه می‌خورم.

 

.We have an English class Wednesdays

ما چهارشنبه‌ها کلاس زبان انگلیسی داریم.

 

زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense)

 

برای اینکه بتوانید جملات را به زمان حال ساده انگلیسی بیان کنید ابتدا لازم است که نحوه قرارگیری، فعل و فاعل را در این ساختار بشناسید. روش ساختن جملات در زمان حال ساده انگلیسی از این قانون پیروی می‌کند.

 

 

 

 

مفعول +(شکل ساده فعل) verb + فاعل

 

 

به عنوان مثال جملاتی که در ادامه ارائه شده‌اند بیانگر کاری هستند که در زمان حال انجام شده، یا به عنوان یک روتین در زندگی فرد شناخته می‌شوند.

 

 

.We go to the park

ما به پارک می‌رویم.

 

.They play tennis

آنها تنیس بازی می‌کنند.

 

.They study Germany

ما آلمانی می‌خوانیم.

 

 

S سوم شخص در زمان حال ساده انگلیسی

 

اگر فردی که درباره او صحبت می‌کنیم سوم شخص مفرد باشد، فعل همراه با S سوم شخص برای ساختن جمله در زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) استفاده می‌شود. سوم شخص می‌تواند اشاره به نام فرد مانند Sara داشته باشد، یا اینکه از عناوین و ضمایری مانند My brother, He, She و It به عنوان فاعل استفاده شده باشد.

 

 

S سوم شخص دارای سه نوع تلفظ در زبان انگلیسی است؛ و موقع اضافه شدن به عبارت‌های انگلیسی ممکن است صدای IZ/ /- /Z/ -/ S/ داشته باشد. در ادامه عبارت‌هایی که S سوم شخص در آن‌ها این صداها را تولید می‌کند برای شناخت بهتر ارائه کرده‌ایم.

 

 

/Talk ==> Talks ==> /S

 

 

/Play ==> Plays ==> /Z

 

 

/Watch ==> watches ==> /IZ

 

 

در جملاتی که فعال سوم شخص مفرد است؛ و فعل به O, X, S, Sh, Ch و Z ختم می‌شود، لازم است که به جای S به فعل es اضافه کنید.

 

 

همچنین، در جمله حال ساده‌ای که داریم فعل جمله به Y ختم شده باشد، نحوه استفاده از S سوم شخص تغییر می‌کند. در این شرایط، اگر قبل از حرف y حروف صدادار (a,e,i,o,u) وجود داشته باشد، تنها S به پایان فعلاً اضافه می‌شود؛ اما در صورتی که قبل از y حروف بی‌صدا وجود داشته باشد، y رو به ie تبدیل کرده و s به انتهای آن اضافه می‌کنیم؛ یعنی به جای s به آخر فعل ies اضافه می‌شود.

 

 

مثال‌هایی که در ادامه ارائه شده درباره نحوه استفاده از S سوم شخص برای افعال بیان شده را بهتر نشان می‌دهد، تا برای استفاده از این ساختارها تسلط بهتری داشته باشید.

 

 

مثال اضافه کردن es به جملاتی که فعل به O, X, S, Sh, Ch و Z ختم می‌شود:

 

 

.He goes to school every day

او هر روز به مدرسه می‌رود.

 

.She watches the game every weekend

او هر چهارشنبه بازی را تماشا می‌کند.

 

مثال اضافه کردن ies به جملاتی که فعل به y ختم می‌شود و حرف قبل از y در آن‌ها بی‌صدا است.

 

 

.George studies English

جورج انگلیسی می‌خواند.

 

منفی کردن حال ساده انگلیسی

 

برای اینکه بتوانید زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) را منفی کنید، باید نحوه منفی کردن افعال این زمان را یاد بگیرید. برای منفی کردن جملات از ساختار زیر استفاده می‌شود.

 

 

 

 

 

فعل + don’t/ doesn’t +  فاعل

 

 

don’t برای عبارت‌هایی استفاده می‌شود که فاعل آن‌ها I،You،We و They است. برای منفی کردن عبارت‌هایی که دارای فاعل She، He و It هستند نیز از doesn’t استفاده می‌شود. در ادامه مثال‌هایی از منفی کردن حال ساده انگلیسی برای شناخت بیشتر ارائه کرده‌ایم.

 

 

.I like meat. ==> I don’t like fish

من گوشت دوست دارم==> من ماهی دوست ندارم.

 

.They speak French. ==> They don’t speak German

آن‌ها فرانسوی صحبت می‌کنند==> آن‌ها آلمانی صحبت نمی‌کنند.

 

.She loves animals. ==> She doesn’t love animals

او حیوانات را دوست دارد.==> او حیوانات را دوست ندارد.

 

.He plays golf. ==> He doesn’t play golf

او گلف بازی می‌کند.==> او گلف بازی نمی‌کند.

 

.Henry lives in London. ==> Henry doesn’t live in London

هنری در لندن زندگی می‌کند==> هنری در لندن زندگی نمی‌کند.

 

سوالی کردن زمان حال ساده انگلیسی

 

برای اینکه بتوانید درباره یک موضوع نظر طرف مقابلتان را جویا شوید، یا درباره علت وقوع یک موضوع و... از او سؤال کنید، لازم است که نحوه سوالی کردن در زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) را نیز بلد باشید. در ادامه ساختار کلی سوالی کردن در این زمان ارائه شده است.

 

 

شکل ساده فعل+ فاعل+ Do/Does

 

 

 در ادامه مثال‌هایی را برای سوالی کردن جملات زمان حال ساده انگلیسی ارائه کرده‌ایم، تا بهتر بتوانید به این ساختار تسلط پیدا کنید.

 

 

?They go to the restaurant. ==> Do they go to the restaurant

آن‌ها به رستوران رفتند==>آیا آنها به رستوران رفتند؟

 

?He lives in Paris. ==> Does he live in Paris

او در پاریس زندگی می‌کند.==> آیا او در پاریس زندگی می‌کند؟

 

سؤال wh- با زمان حال ساده در انگلیسی

 

اگر قصد دارید که سؤال با ساختار wh در زمان حال ساده انگلیسی بپرسید، لازم است که کلماتی مانند Where، When و... را به ابتدای جمله اضافه کنید. مابقی بخش سؤال شبیه سوالی کردن عبارت‌های حال ساده به انگلیسی است.

 

 

  شکل ساده فعل+ فاعل+ Wh- + do/ does

 

 

در ادامه چند مثال برای شناخت بهتر نحوه طراحی این سؤالات به زمان حال ساده انگلیسی ارائه شده است.

 

 

.Masha plays in the park

مهسا در پارک بازی می‌کند.

 

?Where does Masha play

کجا مهسا بازی می‌کند؟

 

.I eat a sandwich

من ساندویچ خوردم.

 

?What do you eat

شما چه چیزی خوردید؟

 

نکات مهم حال ساده انگلیسی

 

-  در زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) باید از شکل ساده فعل استفاده کنید.

 

-  برای ترکیب قید، صفت و... می‌توانید آن‌ها را به انتهای جمله اضافه کنید.

 

-  برای شروع یادگیری زبان انگلیسی لازم است که ابتدا جملاتتان را با حال ساده بیان کنید؛ سپس به مرور گرامرهای دیگر را یاد گرفته و به این ساختار اضافه کنید.

 

-  جهت تقویت دانش گرامری‌تان می‌توانید از ویدئوها، کتاب داستان‌ها و... که جهت یادگیری بهتر حال ساده تنظیم شده‌اند استفاده کنید.

 

-  به هیچ عنوان در زمان حال ساده انگلیسی s سوم شخص و dose در یک جمله استفاده نمی‌شود؛ یعنی به محض اینکه از dose استفاده کردید، باید s سوم شخص را حذف کنید.

 

 

و در انتها…

 

 

یادگیری گرامر حال ساده، آسان به نظر می‌رسد، با این وجود اگر به ساختار این گرامر و نحوه استفاده از آن برای افعال مختلف و افراد جمع و مفرد تسلط کافی نداشته باشید، امکان دارد جملاتی که می‌سازید ساختار درستی نداشته باشند و نتوانید به درستی نوشتان جملات انگلیسی به این زبان را یاد بگیرید. برای تقویت این مهارت می‌توانید یک یا چند جلسه کلاس آنلاین انگلیسی را از پلتفرم همیارزبان رزرو کرده و حال ساده انگلیسی را به طور کامل یاد بگیرید.

 

 

سوالات متدوال
سؤالایی که شاید توی ذهن شما هم باشه!
با ما تماس بگیرید 021-91307646
زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) برای چه جملاتی استفاده می‌شود؟
جملاتی که مخاطب در آن‌ها قصد توصیف روحیات، واقعیت‌ها و حقایق و کارهای روتین را دارد با زمان حال ساده بیان می‌شوند.
بهترین راه برای یادگیری کامل زمان حال ساده انگلیسی چیست؟
برای تسلط به گرامر زمان حال ساده لازم است که مطالبی که در این زمان نوشته شده را بخوانید، پادکست‌های مناسب با این زمان را گوش کنید و سعی کنید جملاتی را به حال ساده بسازید، تا مغزتان به این گرامر عادت کند.
روش منفی کردن جملات زمان حال ساده چیست؟
برای منفی کردن جملاتی که به زمان حال ساده هستند از don’t و doesn’t استفاده می‌شود.

نظرات کاربران

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد