گرامر زبان اسپانیایی قسمت دوم

گرامر زبان اسپانیایی قسمت دوم

27th ژوئن, 2019

+5
Loading...

افعال

در گرامر زبان اسپانیایی با افعال مختلفی آشنا خواهید شد. این افعال مشتمل بر افعال مدال، افعال انعکاسی، افعال لازم  و سایر افعال می باشند. این افعال همچنین می توانند با توجه به زمان های مختلف تغییر پیدا کنند که در مطلب بالا نیز به آن اشاره کردیم. افعال در گرامر زبان اسپانیایی به سه شکل ساخته می شوند:

۱-با اضافه کردن ar  به انتهای کلمه از قبیل hablar

۲-با اضافه کردن er به انتهای کلمه از قبیل comer

۳-با اضافه کردن ir  به انتهای کلمه از قبیل vivir

در گرامر زبان اسپانیایی با افعالی آشنا می شوید که حالتی متصل شونده دارند و به اصطلاح به یک مفهوم مستقیم نیاز دارند. همچنین افعالی هستند که به شکل مستقل و مستقیم بیان نمی شوند یا بهتر است بگوییم نیازی به ارائه یک مفهوم مشخص ندارند. به مثال زیر در زمینه افعال مستقیم توجه کنید:

Lucía está preparando la cena- لوسیا آماده شام خوردن است.

همچنین مثال زیر هم می تواند در تشریح بیشتر افعال غیر مستقیم به شما کمک کند:

– Pedro ha delinquido پدرو متعجب شده است.

در گرامر زبان اسپانیایی افعال زیادی به شکل با قاعده یا بی قاعده وجود دارند که می توانید در صورتی که تمایل داشته باشید بیشتر با آنها آشنا شوید.

اسامی

اسامی در گرامر زبان اسپانیایی به طور مشخص به نام افراد، محل و مفاهیم مختلف اشاره دارد. به عنوان مثال به نمونه های زیر توجه کنید:

 

Pedro  – اسم شخص

Casa  (خانه) – اسم مکان

Centro comercial (shopping mall)  – اسم مکان

در گرامر زبان اسپانیایی معمولا اسامی با ضمایمی نیز همراه هستند که می توانیم آنها را مکمل یا نوعی متمم نیز نامید. اسامی با توجه به جنسیت و زنانه یا مردانه بودن آنها متفاوت هستند. به عنوان مثال el gato یا la mesa همچنین در صورتی که اسامی به نوعی جمع بسته شوند از ادات جمعی پیوسته مانند S  یاES  نیز استفاده می کنیم که به انتهای کلمه می چسبد. اسامی که به o  ختم شوند اسامی مذکر یا مردانه و اسامی که با s پایان می گیرند اسامی مونث یا زنانه به شمار می روند. البته در این بین استثنا هم وجود دارد. ولی قاعده کلی در گرامر زبان اسپانیایی همان چیزی است که به آن اشاره کردیم.

ضمایر

ضمایر در واقع جایگزین اسامی مختلف هستند. این ضمایر در گرامر زبان اسپانیایی می توانند به صورت ضمایر مختلفی از قبیل ضمایر ملکی، شخصی، ضمایر نسبی، ضمایر انعکاسی یا سایر ضمایر ظاهر شوند. به مثال زیر در این مورد توجه کنید:

la mujer → ella در واقع ما به جای نام فرد از ضمیر مرتبط و متناسب با جنسیت وی استفاده کرده ایم. برخی از انواع ضمایر را با مثال هایی برای شما در زیر ذکر کرده ایم:

ضمایر شخصی: yo، tú، él، nosotros، vosotros، ellos.

ضمایر اشاره : éste، aquél، ésa.

ضمایم معنی دار: los míos، la mía.

ضمایر نسبی: que، quien، el que، la cual.

ضمایر نامحدود: algo، alguien.

صفت ها

تعریف صفت در زبان اسپانیایی با تعاریف کلی صفت در سایر زبان ها مشترک است. یعنی وجه بیان کننده ویژگی ها یا شاخصه های یک اسم، شخصیت و یا سایر چیزها. به عبارت دیگر این صفات توضیحات اضافی و مکملی را در مورد اسامی مختلف ارائه می دهند. صفات در گرامر زبان اسپانیایی با توجه به ویژگی های مختلفی از قبیل جنسیت افراد تغییر پیدا می کند. یعنی این صفات به نوعی حالت تطبیقی دارند. مثال های زیر می توانند شما را برای شناسایی و آشنایی بیشتر با صفات در گرامر زبان اسپانیایی یاری برسانند:

Bueno،  Rápido، este، aquel، cinco، mi، la، los و… .

همانطور که اشاره کردیم همچنین صفات در گرامر زبان اسپانیایی می توانند بیانگر اعداد و جنسیت نیز باشند که به اشکال متفاوتی در جمله بیان می شود. مثال های زیر نیز بیانگر این مطلب هستند:

Bueno،buena، buenos، buenas، mejor،    el mejorو بسیاری دیگر.

 

قید

قید در گرامر زبان اسپانیایی به آن دسته از کلماتی اطلاق می گردد که بیانگر مکان، زمان و یا حالت های مختلف هستند. قیود نیز می توانند شکل تطبیقی داشته باشند. بعضی از قیود موجود در دستور زبان اسپانیایی عبارتند از:

  آموزش مکالمه زبان اسپانیایی

Aqui، Ayer،  Lementablemente، mucho

برای آشنایی بیشتر شما مثال هایی را در زمینه انواع قیود در گرامر زبان اسپانیایی مطرح می کنیم:

 

قیود زمانی مانند: primero ،luego ، después

قیود مکانی از قبیل: acá ، allá

قیود بیان کننده حالت: lentamente، mal، bruscamente

قیود مثبت و منفی:  ،  no،  nunca

البته در نظر داشته باشید که ممکن است قیود به شکل تطبیقی و یا فوق العاده ای نیز در متن ظاهر شوند. هر چند در مواردی نیز ممکن است دارای فرم های کوچکتری نیز باشند.

 

حروف اضافه

حروف اضافه گرامر زبان اسپانیایی حروف کوتاهی هستند که ما آنها را همراه با اسامی یا ضمایر مختلف در جمله مورد استفاده قرار می دهیم. حروفی مانند en و sobre از آن جمله به شمار می روند.

 

نکته:

دیده شده است که در مواردی حتی زبان آموزان پیشرفته زبان اسپانیایی نیز در استفاده از حروف اضافه با مشکلاتی مواجه شده اند. از همین رو توصیه می کنیم که در شناخت و استفاده از این حروف دقت در گرامر زبان اسپانیایی زیادی داشته باشید.

ساختار جمله

این بخش از گرامر زبان اسپانیایی در واقع به ترتیب قرار گیری کلمات مختلف و نقش آنها در جمله می پردازد. در صورت رعایت قواعد ساختاری که در جمله کاربرد دارند می توانید به تقویت مکالمه و جمله بندی دقیق و اصولی در زبان اسپانیایی نیز بپردازید.

افعال با قاعده در گرامر زبان اسپانیایی

افعال گرامر زبان اسپانیایی به طور کلی به دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند. در این بخش ما افعال با قاعده را در گرامر زبان اسپانیایی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. به مثال های زیر توجه کنید:

hablar =(to speak)صحبت کردن
comer
= (to eat)خوردن
vivir
= (to live)زندگی کردن

به دو حرف آخر هر فعل دقت کنید:

hablar (to speak)
comer (to eat)
vivir (to live)

 

افعال در گرامر زبان اسپانیایی از سه طریق شناسایی می شوند

Ar از قبیل hablar

Er از قبیل comer

Ir از قبیل vivir

این کاربردهای افعال با قاعده امری اثبات شده و هستند و در جملات به راحتی قابل شناسایی هستند. همانطور که می دانید مصادر شکل ریشه ای و پایه افعال به شمار می روند. معادل انگلیسی کلمات زیر به شکل زیر در گرامر زبان اسپانیایی  شناسایی شده و می توانند معادل یابی شوند:

Ar در hablar (to speak)

Er در comer (to eat)

Ir در vivir (to live)

به خاطر داشته باشید که قرار است این حروف به افعال شما متصل شوند.

به عنوان مثال در زبان انگلیسی:

to speak

در گرامر زبان اسپانیایی معانی و حالت های زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد

I speak
you speak
he speaks
she speaks
we speak
you-all speak
they speak

در ادامه یاد خواهید گرفت که چطور افعال مدال را در گرامر زبان اسپانیایی به ضمایر مختلف متصل کنید.

 

 

  hablar – to speakصحبت کردن

به کاربردهای آن در گرامر زبان اسپانیایی دقت کنید:

 

yo hablo

I speakمن صحبت میکنم

usted habla

you speakشما صحبت کردید

nosotros/as hablamos

we speak ما صحبت می کنیم

ustedes hablan

you-all speak  همه شما صحبت می کنید

 

 آموزش زبان اسپانیایی

comer – to eat  خوردن

 

yo como

I eatمن می خورم

usted come

you eatشما می خورید

nosotros/as comemos

we eat  ما می خوریم

ustedes comen

you-all eat همه شما می خورید

vivir – to live زندگی کردن

yo vivo

I live   من زندگی می کنم

usted vive

you live شما زندگی می کنید

nosotros/as vivimos

we live ما زندگی می کنیم

ustedes viven

you-all live  همگی شما زندگی می کنید

به مثال زیر و نقش شکل دهنده کلمه yo دقت کنید:

yo hablo (hablar – ar + o = hablo)
yo como (comer – er + o = como)
yo vivo (vivir – ir + o = vivo)

همین الگو را در جملات زیر نیز می توانید مورد استفاده قرار دهید.

usted habla
usted come
usted vive

اگر فاعل در جمله ضمیر من یا به زبان اسپانیایی ضمیر yo  باشد در این صورت  یک o  به انتهای آن می چسبد یا با آن ادغام می شود به جملات زیر توجه کنید

  آموزش گرامر زبان اسپانیایی : قسمت 1 (زمان ها )

yo hablo (hablar – ar + o = hablo)
yo como (comer – er + o = como)
yo vivo (vivir – ir + o = vivo)

 

 

همین الگو را در جملات زیر نیز می توانید مورد استفاده قرار دهید.

 

usted habla
usted come
usted vive

 

در گرامر زبان اسپانیایی تاکید شده است که اگر فاعل شما یک ضمیر رسمی در جمله باشد در این صورت می توانید بخش پایانی را حذف کنید و  -a یا –e را به جمله اضافه یا کم کنید. اگر فعل به شکل فعل –ar در گرامر زبان اسپانیاییی نمود پیدا کرده است در این صورت –a را اضافه کنید. همچنین اگر فعل شما به صورت افعال -er  یا   -irدر گرامر زبان اسپانیایی ظاهر شده است در این صورت می توانید –e را اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

usted habla (hablar – ar + a = habla)
usted come (comer – er + e = come)
usted vive (vivir – ir + e = vive)

به نمونه هایی نیز برای کاربرد جمع یا   nosotrosدر  جملات زیر دقت کنید:

 

hablamos
comemos
vivimos

 

اگر فاعل جمله به شکل ضمیر جمع ما ظاهر شود در این صورت می توان ادات جمع گرامر زبان اسپانیایی یعنی  emos، imos  یا  amos را اضافه کرد. توجه داشته باشید که پایان بندی یک جمله در تعیین ادات جمع اهمیت زیادی دارد. در این صورت می توانید با توجه به نوع مصدر از ادات جمع

ar

amos

er

emos

ir

imos

استفاده کنید. به جمع های زیر دقت کنید:

hablar – ar + amos = hablamos

comer – er + epos = comemos

vivir – ir + imos = vivimos

در صورتی که ضمیر شما یا دوم شخص را جایگزین کنید چنین حالتی به خود می گیرد.

 

ustedes hablan

usedes comen

ustedes viven

در صورتی که فاعل و انجام دهنده در جمله شما ضمیر دوم شخص مفرد است در این صورت می توان باید با حذف بخش پایانی و اضافه کردن an یا    enبه کلمه بعدی جمله را متناسب با نوع ضمیر تغییر دهید. اگر کلمه بعد یک فعل است در این صورت در گرامر زبان اسپانیایی راهی که بدین منظور پیشنهاد می شود استفاده از ادات جمع an،   ar،er، ir و en در انتهای فعل است.

(hablar – ar + an = hablan)

(comer – er + en = comen)

(vivir – ir + en = viven)

نمونه های زیر را در الگوی دوم شخص مورد استفاده قرار دهید.

hablan

comen

viven

اگر هم به طور کلی فاعل شما دوم شخص است در این صورت می توانید با حذف بخش پایانی کلمه  در گرامر زبان اسپانیایی بعد از فاعل و اضافه کردن ادات جمع an یا en حتی به فعل مربوطه می توانید جمله را کامل کنید و با زمان و ضمایر مربوطه منطبق سازید. در این زمینه مثال های زیر را مشاهده کنید تا قضیه بیشتر برای شما روشن شود.

hablar – ar + an = hablan

comer – er + en = comen

vivir – ir + en = viven

شاخص ها و مولفه های زمان حال در گرامر زبان اسپانیایی می توانند به سه شکل زیر نیز نمایان شوند.

۱- Yo hablo inglésمن انگلیسی صحبت می کنم

معادل های انگلیسی:

I speak English.
I do speak English.
I am speaking English

 

۲- Yo como pan: من نان می خورم

معادل های انگلیسی:

I eat bread.
I do eat bread.
I am eating bread

۳- Yo vivo en Buenos Aires:من در بوینوس آیرس زندگی می کنم.

معادل های انگلیسی:

I live in Buenos Aires.
I do live in Buenos Aires.
I am living in Buenos Aires.

فراموش نکنید که استفاده از یک لغتنامه در خلال یادگیری گرامر زبان اسپانیایی بسیار ضروری است. در واقع این نکته کلید موفقیت ما در یادگیری زبان اسپانیایی و نیز تسلط بر گرامر زبان اسپانیایی خواهد بود. در ادامه سعی کنید تا با استفاده از فلش کارت و افعال مختلف و نیز بولد کردن آنها به ایجاد لیست افعال و تمرین و تکرار در این زمینه بپردازید. ما برای شما موارد زیر را توصیه می کنیم. با توجه به این لیست می توانید علت تغییرات مربوطه را نیز بیشتر درک کنید.

دانلود اپلیکیشن همیارزبان، متفاوت ترین اپلیکیشن آموزش زبان !

برای دریافت لینک دانلود اپلیکیشن همیارزبان شماره خود را وارد نمایید :

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شماره تماس : 3740 2842 021

بخش ها
مقالات
مجوز ها
logo-samandehi