راهنمای 0 تا 100 افعال باقاعده و بی قاعده انگلیسی

راهنمای 0 تا 100 افعال باقاعده و بی قاعده انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی دو نوع هستند. افعال باقاعده و افعال بی قاعده. برای تسلط به زبان انگلیسی لازم است که با این افعال و ساختار آن‌ها آشنایی کافی داشته باشید، تا بتوانید از افعال باقاعده و بی قاعده در ساختن جملات انگلیسی استفاده کنید.

جدول محتوایی

زبان انگلیسی زبان بین المللی است و با تسلط به هر چهار مهارت ریدینگ، لیسنینگ، رایتینگ و اسپیکینگ انگلیسی می‌توانید با مردمی که در کشورهای دیگر جهان زندگی می‌کنند ارتباط برقرار کنید. یکی از بخش‌های مهم زبان انگلیسی گرامر است؛ و برای ساختن جملات مختلف باید گرامر انگلیسی را خوب یاد بگیرید.

 

 

افعال به عنوان مهمترین بخش در جملات انگلیسی شناخته می‌شوند؛ و هر فردی برای ساختن جملاتش باید علاوه بر گرامر درست از افعال مناسب در جایگاهی که لازم است استفاده کند. افعال در زبان انگلیسی به دو نوع افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم می‌شوند.

 

 

آنچه این دو گروه را از هم متمایز می‌کند، شکل و ساختار فعل در زمان‌های مختلف است. در واقع ظاهر فعل و ساختار آن در افعال با قاعده و بی‌قاعده متفاوت است؛ و باید با توجه به ساختار افعال باقاعده و بی قاعده در زمان‌های مختلف از این فعل‌ها در زبان انگلیسی استفاده کنید.

 

 

در ادامه نحوه استفاده از افعال با قاعده و افعال بی قاعده (Regular and Irregular Verbs) و تغییرات ساختاری آن‌ها در زمان‌های مختلف را بررسی کرده‌ایم. برای اینکه بتوانید با این افعال و نحوه استفاده از آن‌ها بیشتر آشنا شوید؛ و به گرامر انگلیسی تسلط پیدا کنید، پیشنهاد می‌کنیم که در کلاس انگلیسی همیارزبان شرکت کنید و تحت نظر بهترین اساتید زبان گرامر و ساختار افعال انگلیسی را یاد بگیرید.

 

افعال باقاعده انگلیسی

 

بیشتر افعالی که در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم جزء افعال با قاعده هستند. برای اینکه افعال با قاعده انگلیسی را به صورت گذشته استفاده کنیم، لازم است که به انتهای آن‌ها d- و ed- یا t- اضافه کنیم. با توجه به اینکه انتهای جمله به چه عبارتی ختم می‌شود و انگلیسی آمریکایی یا بریتانیایی استفاده می‌کنیم، یکی از این گزینه‌ها برای تبدیل افعال با قاعده به گذشته استفاده می‌شوند.

 

 

تبدیل افعال با قاعده دارای e پایانی به گذشته

 

اگر فعل با قاعده‌ای که استفاده شده به e- ختم شده باشد، برای تبدیل آن به فعل گذشته لازم است که تنها d- به انتهای جمله اضافه شود. در ادامه چند نمونه از تبدیل این نمونه از افعال با قاعده را به گذشته برای شناخت بیشتر ارائه کرده‌ایم.

 

 

dance=> danced

 

رقص=> رقصیده

 

 

bake=> baked

 

پختن=> پخته شده

 

 

arrive=> arrived

 

رسیدن=> رسیده

 

 

تبدیل افعال با قاعده دارای y پایانی به گذشته

 

اگر فعل به y ختم شده باشد برای تبدیل آن به گذشته لازم است که عبارت ed- را به انتهای فعل اضافه کنید. به عنوان مثال برای تبدیل play به گذشته باید فعل را به شکل زیر تبدیل کنید.

 

 

play => played

 

بازی کردن=> بازی کرده

 

 

در صورتی که افعالی که استفاده می‌کنیم به واکه‌ی کوتاهی قبل از صامت ختم شوند، y با i‌ جابجا می‌شود و عبارت ed- به انتهای فعل اضافه می‌شود. در ادامه نمونه تبدیل این نوع از افعال با قاعده به گذشته ارائه شده است.

 

 

 

copy => copied

 

 کپی کردن=> کپی شده

 

 

 

 

در صورتی که فعل به y ختم نشده باشد، اما فعل با قاعده به واکه‌ی کوتاهی قبل از صامت ختم شود، باید حرف آخر را دو بار تکرار کنید و سپس به آن عبارت ed- اضافه کنید.

 

 

chop=> chopped

 

خورد کردن=> خورد شده

 

 

در صورتی که فعلی به ic ختم شده باشد، برای تبدیل آن به گذشته لازم است که ابتدا یک k به انتهای جمله اضافه شود، سپس عبارت ed- به پایان فعل اضافه شود. یک نمونه فعل با قاعده دارای این ساختار را در ادامه به گذشته تبدیل کرده‌ایم، تا شناخت بیشتری نسبت به تغییر حالت افعال با قاعده و تغییرات آن‌ها موقع تبدیل به افعال گذشته پیدا کنید.

 

 

panic=> panicked

 

اضطراب، استرس=> مضطرب شده

 

 

در این بخش چند نمونه دیگر از افعال با قاعده و تغییر ساختار آن‌ها به گذشته را جهت شناخت بیشتر ارائه کرده‌ایم.

 

 

call=> called

 

تماس=> تماس گرفت

 

 

wait=> waited

 

انتظار=> منتظر ماند

 

 

work=> worked

 

کار کردن=> کار کرد

 

 

build=> built

 

ساختن=> ساخته شده

 

 

افعال بی قاعده انگلیسی

 

برخلاف افعال با قاعده انگلیسی، افعالی که بی قاعده هستند از شکل و ساختار خاصی برای تبدیل به حالت گذشته پیروی نمی‌کنند؛ یعنی برای تبدیل این افعال به گذشته باید از ساختاری که به صورت پیش فرض برای آن‌ها در نظر گرفته شده استفاده کنید؛ و چاره‌ای جز به خاطر سپردن شکل‌های مختلف افعال بی قاعده برای استفاده از آن‌ها در جملات مختلف حال، گذشته و... ندارید.

 

 

در ادامه انواع افعال بی قاعده و ساختار آن‌ها در حالت ساده و گذشته ساده یا به شکل اسم مفعول توسط همیارزبان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

افعال بی قاعده انگلیسی گروه یک

 

برای بررسی تفاوت افعال با قاعده و بی قاعده انگلیسی باید نحوه تبدیل این فعل‌ها را به گذشته بررسی کنید. در اولین گروه از افعال بی قاعده انگلیسی، فعل‌ها در سه حالت ساده، گذشته ساده و اسم مفعول ساختار متفاوتی دارند.

 

 

be=> was/were => been

 

 

do=> did => done

 

 

eat=> ate=> eaten

 

 

go=> went => gone

 

 

see=> saw => seen

 

 

افعال بی قاعده انگلیسی گروه دو

 

در این گروه از افعال بی قاعده انگلیسی شکل گذشته و اسم مفعول یکسان است؛ بنابراین تنها با یادگرفتن شکل ساده فعل و شکل گذشته آن می‌توانید از افعال بی قاعده در جملات مختلفی که می‌سازید استفاده کنید. چند نمونه از افعال بی قاعده که دارای این ساختار هستند را در ادامه جهت شناخت بیشتر ارائه کرده‌ایم.

 

 

 

 

buy=> bought=> bought

 

 

leave=> left=> left

 

 

find=> found=> found

 

 

have=> had=> had

 

 

افعال بی قاعده انگلیسی گروه سوم

 

در این نمونه از افعال انگلیسی ساختاری که برای فعل اصلی و شکل سوم فعل در نظر گرفته می‌شود یکسان است. در واقع تنها حالت فعل در گذشته ساده تغییر می‌کند؛ و برای اسم مفعول و حالت اصلی فعل تنها لازم است که فعل را به صورت ساده استفاده کنید. در ادامه چند نمونه از افعال این گروه را جهت شناخت بهتر ساختار افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی ارائه کرده‌ایم.

 

 

become=> became=> become

 

 

run => ran => run

 

 

come => came => come

 

 

افعال بی قاعده انگلیسی گروه چهارم

 

افعالی که در این گروه قرار دارند در تمام زمان‌ها حالت خودشان را حفظ می‌کنند؛ و ساختار فعل در حال ساده، گذشته ساده و اسم مفعول تغییری نمی‌کند. در واقع فعل در تمام حالت‌ها مانند حالت اولیه خودش استفاده می‌شود؛ و نیازی به تغییر شکل آن برای تبدیل به گذشته و... وجود ندارد. نمونه این افعال در زبان انگلیسی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

 

 

hit=> hit=> hit

 

 

cost=> cost=> cost

 

 

let=> let=> let

 

 

hurt=> hurt=> hurt

 

 

cut=> cut=> cut

 

 

 

 و در انتها...

 

 

 

یادگیری ساختار افعال با قاعده انگلیسی ساده است؛ و با کمک قوانینی که برای تغییر این افعال در حالت گذشته ساده و اسم مفعول در نظر گرفته شده می‌توانید جملات انگلیسی را استفاده کنید؛ اما افعال بی قاعده انگلیسی ساختار پیچیده‌تری در زمان‌های مختلف دارند؛ و تنها در صورتی می‌توانید به ساختار این فعل‌ها در زمان‌های مختلف مسلط شوید که آن‌ها را مرور کرده و استفاده کنید.

 

 

همیارزبان این فرصت را برای متقاضیان یادگیری انگلیسی فراهم کرده است که زبان انگلیسی را در بهترین شرایط و با بهترین اساتید این حوزه یاد بگیرند. برای شروع به یادگیری افعال با قاعده و بی قاعده انگلیسی می‌توانید همین حالا کلاس زبان انگلیسی آنلاین را رزرو کرده و یادگیری اصولی زبان انگلیسی را شروع کنید.

 

 

سوالات متدوال
سؤالایی که شاید توی ذهن شما هم باشه!
با ما تماس بگیرید 021-91307646
چطور می‌توانیم لیست افعال بی قاعده و با قاعده انگلیسی را آماده کنیم؟
برای تهیه این لیست می‌توانید از منابع معتبر انگلیسی، دیکشنری انگلیسی و... کمک بگیرید.
آیا یادگیری افعال بی قاعده انگلیسی دشوار است؟
یادگیری افعال بی قاعده انگلیسی با تکرار و تمرین مداوم ممکن است. چون باید این افعال را به خاطر بسپارید و ساختار مشخصی برای تغییر این افعال وجود ندارد که طبق آن عمل کنید.
روش تشخیص افعال با قاعده و بی قاعده انگلیسی چیست؟
برای شناختن افعال با قاعده انگلیسی باید به ساختار پایانی جمله در حالت گذشته توجه کنید. چون تنها این بخش از جمله عبارت d- و ed- یا t- اضافه می‌شود. در صورتی که برای افعال بی قاعده ظاهر جمله ممکن است به طور کامل در حالت گذشته ساده و اسم مفعول تغییر کند.

نظرات کاربران

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد