افعال حسی(verbs of perception)

افعال حسی(verbs of perception)

8th سپتامبر, 2019

0
Loading...

افعال حسی عبارتند از:

 

تماشا کردن watch دیدن see
شنیدن hear توجه کردن،دیدن notice
احساس کردن feel گوش کردن listen
دریافتن،دیدن find بوییدن smell

رابطه دو فعل

 

  • بعد از افعال حسی ، فعل دوم به صورت مصدر بدون to (شکل ساده فعل) یا به شکل ing به کار میرود.

او در را باز کرد ، من او را دیدم.   She opened the door. I saw her

او را در حال باز کردن در دیدم.(بخشی از عمل را دیدم)        I saw her opening the door

یا

I saw him open the door.  من او را دیدم که در را باز کرد.(عمل باز کردن در به طور کامل انجام شده)

نکته:

اگر کل عمل را ببینیم بعد از افعال حسی از مصدر بدون to (شکل ساده  فعل) استفاده می کنیم.

نکته:

اگر بخشی از عمل را ببینیم از ing + فعل استفاده میکنیم.

  • بعد از افعال find و smell فعل بعدی فقط با ing به کار میرود.

آیا میتوانید بوی چیزی را که میسوزد احساس کنید؟   Can you smell something burning?

او را دیدم که یادداشت می نویسد.  I found him writing a note.

 

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *