کاربرد would rather

کاربرد would rather

8th سپتامبر, 2019

0
Loading...

would rather به معنی “ترجیح دادن” است.بطور کلی یک عبارت اصطلاحی است و بعد از اون حتما باید از شکل ساده فعل(مصدر بدون to) استفاده کنیم.

من ترجیح می دهم در خانه بمانم.      I would rather stay at home.

آیا ترجیح میدهید تماس تلفنی برقرار کنید؟   ? Would you rather make a phone call

نکته مهم: اکثر اوقات برای راحتی در گفتار و نوشتار از شکل مخفف این اصطلاح استفاده میکنند.به صورت زیر:

I would rather = I’d rather

d مخفف شده ی would می باشد.

.You’d better phone him and tell him that you’re not going

بهتر است به او زنگ بزنی و بگی که نمیری.

نکته مهم:

برای سوالی کردن جمله ای که دارای would rather است.کلمه would را قبل از فاعل جمله(ابتدای جمله) قرار می دهیم. همچنین برای منفی کردن کافیه not را بعد از rather قرار بدیم.مثال:

او ترجیح میده که آب بخوره.  . She would rather drink water

آیا او ترجیح می دهد آب بنوشد؟   ? Would she rather drink water

او ترجیح می دهد آب نخورد.       She would rather not drink water

 

 

نکته: would rather از لحاظ معنی و کاربرد معادل prefer to می باشد.

 

I would rather play = I prefer to play.         ترجیح میدم بازی کنم.

در مورد  prefer to  ، میتونیم با قرار دادن not  بعد از prefer (قبل از to) جمله رو منفی کنیم:

ترجیح میدم ندَوَم.         I prefer not to run

نکته:

بعضی وقت ها ، ترجیح میدیم شخص دیگری یک کار رو انجام بده.برای این مقصود از ساختار زیر استفاده میکنیم:

 

فعل + گذشته ساده + would rather

ترجیح میدم فوراً به مدرسه بری.         I would rather you went school now

ترجیح میدم فردا بیایی.  I’d rather you came tomorrow

در را ببندم؟     ?  shall I close the door

ترجیح میدم این کار رو نکنی. – I’d rather you didn’t

در رابطه با کار های گذشته هم  از زمان ماضی بعید استفاده میکنیم:

ترجیح می دادم او آن کار را نمیکرد.   I’d rather she hadn’t done that

بعضی اوقات هم وقتی میخوایم بین دو عمل مقایسه انجام بدیم و یکیشون رو ترجیح بدیم از  prefer to استفاده  میکنیم:

Would prefer to do something rather than do something.

I’d prefer to live in Tehran rather than move to Germany.

 

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *