بزرگ‌ترین تخفیف سال (کلیک کنید)
همیارزبان

مقاله ها

163 مقاله

جستجو

دسته‌بندی ها

گرامر زبان انگلیسی
کلمات اشاره در زبان انگلیسی

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل جملات امری در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

راهنمای کامل جملات امری در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کاربرد Let’s در زبان انگلیسی به زبان ساده+ مثال

راهنمای کاربرد Let’s در زبان انگلیسی به زبان ساده+ مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
0 تا 100 اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی+ مثال

0 تا 100 اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی+ مثال

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع تاریخ‌ ها در زبان انگلیسی+ مثال‌های متعدد

راهنمای جامع تاریخ‌ ها در زبان انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 گرامر زمان حال کامل (The Present Perfect)+مثال‌های متعدد

از 0 تا 100 گرامر زمان حال کامل (The Present Perfect)+مثال‌های متعدد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense)

زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense)

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای استفاده از گرامر زمان حال استمراری انگلیسی

راهنمای استفاده از گرامر زمان حال استمراری انگلیسی

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای 0 تا 100 افعال باقاعده و بی قاعده انگلیسی

راهنمای 0 تا 100 افعال باقاعده و بی قاعده انگلیسی

۱۴ فروردین ۱۴۰۳
زبان انگلیسی
8 اپلیکیشن کاربردی و حرفه‌ای زبان انگلیسی به انتخاب زبان‌آموزان

8 اپلیکیشن کاربردی و حرفه‌ای زبان انگلیسی به انتخاب زبان‌آموزان

۱۴ فروردین ۱۴۰۳
تعیین سطح رایگان داریم!

تعیین سطح به شروع روند یادگیری بهتر شما کمک می‌کند و به همین علت انجام آن به هر زبان‌آموزی توصیه می‌شود. در همیارزبان تعیین سطح رایگان است و این دید را به شما می‌دهد که بهتر است زبان را از چه سطحی آغاز کنید.

تعیین سطح