HamyarZaban
HamyarZaban
HamyarZaban

مقاله ها

131 مقاله

جستجو

دسته‌بندی ها

موسسات زبان
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی تهران (10 آموزشگاه برتر 1403)

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی تهران (10 آموزشگاه برتر 1403)

۲۰ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
قید های تفضیلی و عالی(comparative and superlative adverbs)

قید های تفضیلی و عالی(comparative and superlative adverbs)

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
کاربرد it در زبان انگلیسی

کاربرد it در زبان انگلیسی

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل و جامع صفت عالی (superlative) در زبان انگلیسی

راهنمای کامل و جامع صفت عالی (superlative) در زبان انگلیسی

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
عبارت های کمی

عبارت های کمی

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفر تا صد ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

صفر تا صد ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
آموزش 0 تا 100 ضمایر مفعولی به زبان ساده+ مثال کاربردی

آموزش 0 تا 100 ضمایر مفعولی به زبان ساده+ مثال کاربردی

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 زمان آینده با عبارت to be going to

از 0 تا 100 زمان آینده با عبارت to be going to

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
آموزش مکالمه زبان انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفر تا صفر کاربرد should در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

صفر تا صفر کاربرد should در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع صفات ملکی (Possessive adjectives) در انگلیسی+ مثال‌های متنوع

راهنمای جامع صفات ملکی (Possessive adjectives) در انگلیسی+ مثال‌های متنوع

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع کاربرد There is و There are

راهنمای جامع کاربرد There is و There are

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
HamyarZaban
تعیین سطح رایگان داریم!

تعیین سطح به شروع روند یادگیری بهتر شما کمک می‌کند و به همین علت انجام آن به هر زبان‌آموزی توصیه می‌شود. در همیارزبان تعیین سطح رایگان است و این دید را به شما می‌دهد که بهتر است زبان را از چه سطحی آغاز کنید.

تعیین سطح
HamyarZaban